Tıqqıltı Maşın

  • Tapping Sharpener

    Sharpener vurun

    Bu maşın hər növ yüksək sürətli polad və karbid oyma alətlərinin yarım dairə və ya əks konus mələyi və tək yan və ya dəyişkən kəsmə alətləri kimi forma ilə daşlanması üçün istifadə edilə bilər. Taşlama indeksləşdirmə başlığı istənilən bucaq və formada üyütmək üçün 24 mövqedə işləyə bilər. sadəcə endeksləmə başlığı aksesuarlarını dəyişdirərək heç bir mürəkkəb addım olmadan son dəyirmanların, oymaçıların, matkapların, torna kəsicilərinin və top kəsicilərin daşları üçün istifadə edilə bilər.

  • Tapping Machine

    Tıqqıltı Maşın

    Meiwha Elektrik Tıqqıltı Maşın, ən yaxşı inkişaf etmiş elektrikli servo ağıllı sistemi qəbul edir. Polad, alüminium, taxta plastik və digər tıqqıltı üçün istifadə olunur.